yoğun bakım
Yoğun Bakım

Yoğun Bakım Nedir? Yoğun bakım, kritik düzeyde sağlık sorunu olan hastaların yakından takip edilmesini sağlayan yataklı servis hizmetidir. Hastalar, yoğun bakım süreçlerinde 24 saat boyunca gözetilirler. Hastaların bu süreç dahilinde ihtiyaç duyacakları tedaviyi anestezi ve reanimasyon uzman doktorları, bakımı ise orada görevli olan hemşireler üstlenmektedir. Genel durumu ani şekilde bozulan veya takibi esnasında durumu kötüleşen […]

psikoteknik
Psikoteknik

Psikoteknik Nedir? Psikoteknik, psikoloji alanında değerlendirilen bir ifadedir. Bu kapsamda, bireylerin psikolojik durumları ölçülür ve buna bağlı olarak da çalışma şartları geliştirilir. Kişinin o konuya ne kadar uyum sağlayacağı ve ne kadar dayanıklılık gösterebileceği ise bu çalışmalar kapsamında belirlenir. Bu sayede de kişilerin o konuda kusurlu olup olmadığı belirlenir. Aynı zamanda kişilerin ruhsal ve fiziksel […]

Kardiyoloji
Kardiyoloji

Kardiyoloji Nedir? Kardiyoloji, kalp ve kalp damarlarına ait hastalıkların tanı ve tedavisinde etkili olan bir bilim dalıdır. Kardiyologlar, bu bilim dalı dahilinde incelemeler yaparak hastalara tanı, tedavi ve takip konularında yardımcı olurlar. Kalp ve damar hastalıklarının teşhis ve tedavisinde rol alan bu bilim dalı ilaç gibi etkenlerin yeterli olmadığı durumlarda ise anjiyo gibi girişimsel bir […]

radyoloji
Radyoloji

Radyoloji Nedir? Radyoloji Hangi Hastalıklara Bakar? Radyoloji, radyo, ses dalgaları ve X ışınları ile görüntüleme teknolojisini kullanarak hastalıkların tanınmasını sağlayan bir sağlık birimidir. Bu kapsamdaki tedavi süreçlerinde ise görüntüleme teknikleri dahilinde invaziv prosedürleri içeren geniş kapsamlı uygulamalar kullanılır. Hastaları etkileyen tıbbi kararların önemli bir bileşeni olan radyoloji, aynı zamanda diğer tüm sağlık branşlarına da destek […]

fizik tedavi ve rehabilitasyon
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Nedir?Kas-iskelet, sinir veya kalp damar sistemlerindeki fiziksel ve fonksiyonel bozuklukların tanı ile tedavisinde kullanılan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, aynı zamanda bir uzmanlık alanıdır. Bu alanda, fiziksel yöntem ve teknikler kullanılarak hastalıkların tedavi edilmesi sağlanır. Ayrıca bu kapsamdaki fiziksel tedavi yöntemlerini uygulamak, insan vücudunda herhangi bir lezyon veya yara oluşturmaz. Buradaki amaç, […]

acil sağlık hizmetleri
Acil Sağlık Hizmetleri

Acil Sağlık Hizmetleri.Acil sağlık hizmetleri farklı bölümlerden oluşmaktadır. Bu bölümleri şu şekilde sıralayabiliriz; Hasta Karşılama-Danışma Hasta Kayıt Triyaj Hasta Muayene Odası Resüsitasyon Odası Müşahede Odaları Izolasyon Odası Acil Cerrahi Müdahale Odası Bekleme Alanı Görevli Hekim Hemşire Ve Diğer Yardımcı personel odaları Acil sağlık hizmetleri, belirli bir süreç üzerine çalışır. Bu süreçleri ise şu şekilde ifade […]

anestezi ve reanimasyon
Anestezi Ve Reanimasyon

Anestezi Ve Reanimasyon Nedir?Anestezi, cerrahi operasyonlar sırasında hastanın herhangi bir acı hissetmemesi için uygulanan bir işlemdir. Anestezide, hastaların işlem sırasında acıyısı hiçbir şekilde hissetmemesi, ilaçlar sayesinde sağlanmaktadır. Bunu belirleyecek olan kişi de reanimasyon uzmanıdır. Yine hastanın anestezi sonrasında oluşturacağı etkileri en az seviyeye indirmek ve hayati işlevlerin zarar görmemesini sağlamak da yine reanimasyon uzmanının sorumluluğu […]

biyokimya
Biyokimya Labaratuvarı

Biyokimya Laboratuvarı Nedir? Biyokimya laboratuvarı, sağlık kuruluşlarında genel sağlık durumlarının analiz edilmesi, tanı – teşhis ve tedavi süreçlerinin yürütülmesi konusunda hizmet veren bir birimdir. Hastalıkların incelenmesi konusunda biyokimya laboratuvarının etkin bir yer olduğunu söylemek mümkündür. Burada, hastaların şikayetlerine yönelik olarak istenen uygun tetkikler ve testler gerçekleştirilir. Doktorların önermiş olduğu testlerin sonuçları da yine bu laboratuvarlarda […]

diyaliz
Hemodiyaliz Merkezi

Hemodiyaliz Merkezi Nedir? Hemodiyaliz merkezi, bir diğer adıyla diyaliz merkezi olarak da tanımlanmaktadır. Genel olarak hastane içerisinde bulunan bu merkezlerde, diyaliz hastaları için özel tedavi yöntemleri geliştirilmektedir. İlgili tedavi yöntemlerinin süresi ise tamamen hastanın durumuna bağlıdır. Genel tedavi süreleri ise haftada üç veya beş gün civarındadır. Alandaki her bir diyaliz seansının süresi ise ortalama olarak […]

Endoskopi Gastroskopi Kolonoskopi
Endoskopi Gastroskopi Kolonoskopi

Endoskopi, Gastroskopi ve Kolonoskopi Nedir? Gastroskopi, endoskopi ve kolonoskopi, sindirim sistemi organlarını incelemek için kullanılan farklı endoskopik yöntemlerdir. İşte bu yöntemler arasındaki temel farklar: Endoskopi: Bu terim genel bir kapsamlı terim olup, vücut içindeki organları görüntülemek için kullanılan birçok farklı endoskopik yöntemi içerebilir. Gastroskopi ve kolonoskopi de endoskopi kategorisine dahildir. Gastroskopi: Bu yöntemde, endoskop genellikle […]