Kalite Politikası – Bilge Hastanesi

KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ 
ÖZDEN TUTAŞ 
SAĞLIK BAKIM HİZMETLERİ MÜDÜRÜ
DİLEK TURAN 

KALİTE YÖNETİM BİRİMİN GÖREVLERİ

 • SKS çerçevesinde yürütülen çalışmaların koordinasyonunu sağlamak,      
 • Kurumsal amaç ve hedeflere yönelik çalışmaları takip etmek.
 • Öz değerlendirmeleri yönetmek
 • Güvenlik Raporlama Sistemine ilişkin süreçleri yönetmek.
 • Risk yönetimine ilişkin süreçleri yönetmek.
 • Hasta ve çalışan memnuniyetinin ölçülmesine yönelik çalışmaları (anket uygulamaları, anket sonuçlarının değerlendirilmesi, anket sonuçlarına yönelik iyileştirme çalışmaları, hasta ve çalışan geribildirimlerinin alınması gibi.) yönetmek.
 • SKS çerçevesinde dokümanların yönetimini sağlamak.
  • Yazılı düzenlemeleri kontrol etmek
  • Yazılı düzenlemelerin revizyonunu takip etmek
 • Kalite göstergelerine yönelik süreçleri yönetmek.
 • SKS çerçevesinde belirlenen komitelere üye olarak katılmak.
 • Hizmet sunumuna yönelik istatistiki bilgileri değerlendirmek
 • SKS çerçevesinde yürütülen çalışmaların koordinasyonunu sağlamak.

BÖLÜM KALİTE SORUMLULARININ GÖREVLERİ

 • Birimlerinde kalite standartlarını uygulamak ve uygulatmak, ayrıca kalite birimi ile koordine çalışmakla yükümlüdür.
 • Bölüm hedeflerine ilişkin analizler sorumlular tarafından yapılmalı ve kalite yönetim birimine bildirmelidir.
 • Sorumlular bölümlerde yürütülen DÖF’leri takip etmelidir.
 • Sorumlular ayrıca yatan hasta eğitiminden sorumludur ve ekibi ile koordineli çalışır.
 • Sorumlular bölüm oryantasyonundan sorumludurlar.
 • Birim sorumluları birimlerine ait olan kalite standartları doğrultusunda belirlenen kalite gösterge kartlarının da doldurulmasından kalite birimine bildirmekle yükümlüdür.
 • Bölümüne gönderilen SKS yazılı düzenlemelerinin, bütün bölüm çalışanlarına ulaştırılmasını sağlar.
 • SKS eğitim ihtiyaçlarını belirlerve kendilerine verilen eğitimleri bölümlerine verir.
 • Üst yönetim ve bölüm yöneticileri ile birlikte SKS kapsamında bölüm hedeflerini belirler.
 • Bölüm hedeflerine ilişkin analiz yaparak Kalite Yönetim Birimine rapor verir.
 • SKS ve çalışmaları hakkında bölüm çalışanlarına bilgi verir.
 • Bölümünde hasta ve çalışan güvenliği uygulamalarını bizzat denetler.
 • SKS kapsamındaki raporlama ve bildirimlerin (Güvenlik Raporlama Sistemi, kalite indikatörleri bildirimleri vb.) düzenli olarak yapılmasını sağlar.
 • SKS öz değerlendirmelerinde KYD ile birlikte hareket eder.
 • Hastane yönetimi ile hedefler ve öz değerlendirme sonuçlarının tartışılacağı, değerlendirme toplantısına katılır.
 • Bölüm kalite sorumluları SKS çerçevesinde, Kalite Yönetim Birimi ve KYD ile koordine olarak çalışmalarını yürütür.
 • Her bölüm kalite sorumlusu çalışmaları ile ilgili düzenli olarak kayıt tutar. Değerlendirme raporlarının bir örneğini KYB’ne gönderir.

KOMİTE FAALİYET DÖNGÜSÜ
Görev alanlarıyla ilgili faaliyetler Kalite Yönetim Birimi tarafından komiteye iletildikten sonra komiteler, görev alanına giren faaliyetlerle ilgili bir plan hazırlar ve plan doğrultusunda faaliyetlerini yürütürler. Faaliyetlerin gözden geçirilmesi amacıyla belirli aralıklarla toplantılar düzenleyerek gerektiğinde düzeltici-önleyici faaliyetleri başlatabilirler, olay bildirimine ilişkin analiz sonuçlarını ve yapılan faaliyetlerle ilgili belgeleri Kalite Yönetim Birimine gönderirler.

HASTANEMİZDE KURULAN KOMİTELER

 • Çalışan Sağlığı ve Güvenliği Komitesi
 • Hasta Güvenliği Komitesi
 • Tesis Güvenliği Komitesi
 • Enfeksiyon Komitesi
 • Eğitim Komitesi
 • Transfüzyon Komitesi
 • Akılcı ilaç komitesi 
 • Temizlik Komitesi

HASTANEMİZDE KURULAN EKİPLER

 • Bina Turu Ekibi
 • Mavi Kod Yönetimi Ekibi
 • Beyaz Kod Yönetimi Ekibi
 • Pembe Kod Yönetimi Ekibi
 • Hasta ve Çalışan  Önerilerinin Değerlendirmesi Ekibi
 • SKS Bölüm Kalite Sorumluları
 • Özdeğerlendirme Komitesi
 • Organ Bağış Birimi
 • Nütrisyon Destek Ekibi

Dıs Kaynakli Dökümanlar Listesi

TIKLAYIP İNDİREREK İNCELEYİN

tr_TRTürkçe