Amaçlar ve Hedefler – Bilge Hastanesi
hastane dış fotoğraf

Amaçlar Ve Hedefler

1.     Hasta Güvenliğini Sağlamak
       Hastanemizde hasta güvenliğini tehdit eden unsurları tespit ederek gerekli önlemlerin alınması sağlamak
2.     Bölgedeki Sağlik Hizmetlerinde Kaliteyi Artirmak ve Hasta Odakliliği Sağlamak
       Hastanemizde sunulan her türlü sağlık hizmetinin hasta memnuniyetini karşılayacak şekilde verilmesini sağlamak
       Sağlıkta Kalite Standartlarını eksiksiz bir şekilde etkinlik , etkililik , hasta güvenliği ve sağlıklı çalışma yaşamına odaklanan kaliteli bir uyumu artırmak
3.     Sağlıklı Çalışma Ortamı Oluşturmak ve Uygunluk Sağlamak
       Hastanemizde sağlık hizmeti veren sağlık çalışanlarının memnuniyetlerini üst düzeyde tutmak
       İşe uygun personel istihdam etmek
       Sağlık çalışanlarının bağışıklama ve rutin muayenelerin İSG (İş Sağlığı ve Güvenliği) mevzuatı kapsamında yapılmasını sağlamak.

4.     Pratik Eğitim için Güçlü Bir Yapı Oluşturmak, Etkinliliğini Sağlamak
       Tüm hastane çalışanlarına eğitimlere etkin şekilde katılımın artırılmasını sağlamak
       Hastane çalışanlarına yönelik kişisel gelişim eğitimleri vermek
       Planlanan eğitim hedeflerini belirlenen zamanda yapılıp yapılmadığını ölçmek
5.     Kaynakları Etkin Kullanarak Büyümeyi Sağlamak
       Hastanemiz hizmetleri ile ilgili reklam ve tanıtıcı faaliyetler yaparak hasta sayısını artırmak
6.     Hastane Hizmetlerinde Zamanlılığı Sağlamak
       Hastanemizde verilen randevuların muayene zaman aralığı belirlenerek verilmesini sağlamak
       Hasta şikayetlerini azaltarak memnuniyeti sağlamak
       Hastaların teşhis , tedavi ve bakım hizmetlerinin hastaların ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir zaman aralığında sonuçlanmasını sağlamak
7.     Hasta Hizmetlerinde Hakkaniyeti Sağlamak

tr_TRTürkçe