Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi – Bilge Hastanesi

Çocuk Ergen Psikiyatrisi

çocuk ergen psikitristiÇocuk Psikiyatrisi
Çocuk ve Ergenlerde Ruh Sağlığına Dair Bilinmesi Gerekenler.

Başvuru Nedenleri: 
Zeka Geriliği
Öğrenme Bozuklukları
İletişim Problemleri
Konuşma Geriliği
Otizm
Davranış Bozuklukları
Uyku Sorunları
Tik Bozukluğu
Okul Reddi ve İlgili Sorunlar
Aile İçi Sorunlar
Kardeş ve Akran İlişkilerinde Zorluklar
Kimlik Krizi
Ergenlikle İlgili Sorunlar
Ebeveyn Danışmanlığı

Çocuklarda Görülen Psikiyatrik Rahatsızlıklar:
Otizm
Depresyon
Davranış Bozuklukları (yalan söyleme, hırsızlık vb.)
Öğrenme Bozuklukları (Disleksi vb.)
Obsesif Kompulsif Bozukluk
Tik Bozukluğu
Okul Reddi
Sınav Kaygısı
Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu
İnternet ve Teknoloji Bağımlılığı
İntihar Düşünceleri ve Kendine Zarar Verme
Anksiyete Bozuklukları
Travma Sonrası Durumlar
Psikosomatik Şikayetler (Baş ağrısı, karın ağrısı vb.)
Kişilik Sorunları
Uyku Bozuklukları
Tuvalet Alışkanlıklarında Sorunlar
Yeme Bozuklukları
Konuşma Bozuklukları
Sosyal Uyum Sorunları
Cinsel Gelişim ve Cinsellikle İlgili Sorunlar
Dissosiatif Bozukluklar
Zeka Geriliği
Psikoz ve Bipolar Bozukluk

çocuk ergen psikitristi 2

Çocuk Psikiyatristine Ne Zaman Başvurulur?
Çocuk psikiyatristine sadece sorun olduğunda değil, genel danışmanlık amacıyla da başvurulabilir. Bebeklik döneminde uyku ve beslenme sorunları, davranışsal zorluklar gibi durumlarda da destek alınabilir.

Çocuk Psikiyatrisi Hangi Yaş Aralığını Kapsar?
-18 yaş arası çocuk ve gençler, bu alanda hizmet alabilir. 18 yaşını geçen hastalar ise 21 yaşına kadar takip edilebilir.

DEHB Tanımı ve Anlamı
Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB), genellikle çocuklarda görülen, dikkat dağınıklığı, aşırı hareketlilik ve dürtü kontrolü sorunları ile karakterize nörogelişimsel bir durumdur. Bu durum, beyindeki dopaminseviyelerinin düşüklüğü ve bazı beyin bölgelerinin aktivitesindeki azalmadan kaynaklanır.

DEHB’nin Oluşum Sebepleri
DEHB’nin kesin nedenleri tam olarak belirlenememiş olsa da, genetik faktörler, beyin yapısındaki farklılıklar ve erken yaşlarda maruz kalınan çevresel faktörlerin rol oynadığı düşünülmektedir. Beyindeki dopamin seviyelerinin düşük olması gibi özellikler, bu bozukluğa sahip bireylerde sıkça rastlanan durumlardır.

DEHB’nin Görülme Sıklığı ve Cinsiyet Farklılıkları
DEHB, özellikle erkek çocuklarda daha sık görülür ve genellikle 12 yaşına kadar belirtiler kendini gösterir. Çeşitli biyolojik ve çevresel etkenlerin yanı sıra genetik yatkınlık da bu durumun oluşmasında etkili olabilir.

DEHB Belirtileri ve İşaretleri
DEHB, çocuğun sürekli hareket halinde olması, dikkatinin kolay dağılması, düşünmeden hareket etme eğilimi ve sıkça unutkanlık gibi çeşitli belirtilerle kendini gösterir. 

DEHB’de Yaş Grubuna Göre Belirtiler
DEHB’de yaş grubuna göre belirtiler; bebeklik döneminde ağlama, uykusuzluk ve huzursuzluk, okul öncesi dönemde;öfke problemleri, davranış sorunları, çabuk sıkılma, oyunu sürdürememe, okul döneminde hareketlilik, unutkanlık,sabırsızlık, çok konuşma, yetişkinlerde; plan, program yapamama, unutkanlik, ev ve iş kazaları ,evlilik problemleri gibi belirtilerdir.

DEHB Türleri ve Karakteristik Özellikleri
Dikkatsiz, hiperaktif/dürtüsel ve kombine olmak üzere üç ana DEHB türü bulunmaktadır. Her bir türün kendine has belirtileri ve özellikleri vardır ve tanı bu özellikler göz önünde bulundurularak konulur.

DEHB Tanı Süreci ve Gereklilikleri
DEHB tanısı, çocuğun davranışları ve öğrenme süreci üzerinde detaylı bir değerlendirme yapılmasını gerektirir. DEHB tanısı çocuk ve ergen psikiyatri uzmanı tarafından öykü ve klinik bulgularla koyulur.Hicbir test, beyin görüntüleme yöntemi veya psikolojik test Dehb tanısı koydurmaz.

DEHB İçin Tedavi Seçenekleri
DEHB biyolojik nedenli bir hastalık olduğundan ilaç tedavisi DEHB’nin en temel tedavisidir. ilaç tedavisi dışında da aile psikoeğitimi son derece önemlidir.

DEHB ve İlaç Tedavisi
DEHB’de kullanılan ilaçlar bağımlılık yapmamaktadır. Doktor kontrolünde yavaş doz artışı ve uygun ilaç tercihi yapılarak DEHB tedavisi yapılmaktadır. Yan etkiler genellikle geçicidir.

DEHB İçin Destekleyici Yaklaşımlar
Psikoterapi, aile danışmanlığı ve okulda özel eğitim programları, DEHB olan çocuklar için destekleyici tedavi yöntemleri arasındadır.

DEHB Olan Bireylere Nasıl Yaklaşılmalı?
DEHB olan bireyler için net ve tutarlı kurallar, anlamlı ödüller ve pozitif geri bildirimler önemlidir. Ayrıca, ailelerin ve eğitimcilerin sabırlı olmaları ve uzman yardımı almaktan çekinmemeleri gerekmektedir.

DEHB Hakkında Sık Sorulan Sorular
Bu bölümde, DEHB’nin nörolojik bir bozukluk mu yoksa psikolojik bir sorun mu olduğu, ilaç tedavisinin kalıcı bir iyileşme sağlayıp sağlamadığı ve hiperaktivitenin nasıl tetiklendiği gibi sıkça sorulan sorulara yanıtlar bulunmaktadır.

Otizm Hakkında Bilinmesi Gerekenler:
Otizm, çocuğun sosyal ve iletişim becerilerini etkileyen, sınırlı ve tekrarlayan davranışlar ile karakterize bir durumdur. Otizmin belirtileri arasında sosyal gelişimde zorluklar, taklit yeteneğinin azlığı, arkadaş edinememe, konuşma gecikmeleri, göz teması kuramama gibi unsurlar bulunur. Otizm için özel eğitim çok büyük önem taşır. Otizmin kesin bir tedavisi olmamakla birlikte, özel eğitim ile çocuğun sosyal ve iletişimsel becerilerinin gelişmesine yardımcı olunabilir.

Otizm Tanımı ve Genel Özellikleri
Otizm, genellikle erken çocukluk döneminde ortaya çıkan ve sosyal etkileşim, iletişim becerileri ve tekrarlayan davranışlarla ilgili zorluklarla karakterize bir nörogelişimselbozukluktur. Otizm spektrum bozukluğu (ASD) olarak da bilinir ve her bireyde farklı şiddet ve özelliklerle kendini gösterir.

Otizm’in Nedenleri
Otizmin kesin nedeni bilinmemektedir, ancak genetik faktörler ve erken gelişim sırasında maruz kalınan çevresel etkenlerin bir kombinasyonu rol oynayabileceği düşünülmektedir. Otizm, beyin yapısı ve işlevindeki farklılıklarla ilişkilendirilir.

Otizm Belirtileri
Otizm spektrum bozukluğunun belirtileri genellikle 2-3 yaşlarında belirginleşir. Bu belirtiler arasında sosyal etkileşimde zorluk, tekrarlayan davranışlar, sınırlı ilgi alanları, konuşma ve dil gelişiminde gecikmeler yer alır. Ayrıca, bazı çocuklar göz temasından kaçınma, aşırı düzenlilik veya rutinlere aşırı bağlılık gibi davranışlar gösterebilir.

Otizm Spektrumu ve Çeşitliliği
Otizm spektrum bozukluğu, bir spektrum olarak tanımlandığı için her bireyde farklı şekillerde ortaya çıkabilir. Bazı bireylerde hafif belirtiler gözlemlenirken, bazılarında daha ciddi zorluklar olabilir. Bu çeşitlilik, her otizmli birey için özelleştirilmiş destek ve müdahale gerekliliğini ortaya koyar.

Otizm ve Sosyal Etkileşim
Otizmli bireylerde sosyal etkileşim ve sosyal iletişim becerilerinde zorluklar sıkça görülür. Bu, arkadaşlık kurma, duyguları ifade etme ve başkalarının duygularını anlama gibi alanlarda kendini gösterir.

Otizm ve İletişim
Bazı otizmli bireyler konuşmada gecikme veya konuşma eksikliği yaşarken, bazıları tekrarlayan veya sıra dışı konuşma paternleri gösterebilir. İletişim becerilerindeki bu çeşitlilik, bireyin ihtiyaçlarına uygun özel iletişim stratejileri gerektirir.

Otizm ve Tekrarlayan Davranışlar
Otizmli bireyler sıklıkla tekrarlayan davranışlar ve sınırlı ilgi alanları gösterir. Bu, el çırpma, sıralama, düzenleme veya belirli konulara yoğun ilgi gibi davranışları içerebilir.

Otizm ve Erken Müdahale
Erken tanı ve müdahale, otizmli çocukların gelişiminde önemli bir rol oynar. Erken müdahale programları, çocuğun sosyal, iletişim ve bilişsel becerilerini geliştirmeye yardımcı olabilir.

Otizm Tedavisi
Otizm için “kesin tedavi” yoktur, ancak eğitim programları otizmli bireylerin becerilerini geliştirmelerine ve günlük yaşamda daha bağımsız olmalarına yardımcı olabilir.

Otizmli Bireyler ve Aile Destekleri
Otizmli bir çocuğa sahip aileler için destek ve kaynaklar sunmak önemlidir. Aileler için eğitim programları, destek grupları ve danışmanlık hizmetleri, otizmli çocukları yetiştirirken karşılaşılan zorluklarla başa çıkmada yardımcı olabilir. 

tr_TRTürkçe