Endoskopi Gastroskopi Kolonoskopi – Bilge Hastanesi
Endoskopi Gastroskopi Kolonoskopi

Endoskopi Gastroskopi Kolonoskopi

Endoskopi, Gastroskopi ve Kolonoskopi Nedir?

Gastroskopi, endoskopi ve kolonoskopi, sindirim sistemi organlarını incelemek için kullanılan farklı endoskopik yöntemlerdir. İşte bu yöntemler arasındaki temel farklar:

 1. Endoskopi: Bu terim genel bir kapsamlı terim olup, vücut içindeki organları görüntülemek için kullanılan birçok farklı endoskopik yöntemi içerebilir. Gastroskopi ve kolonoskopi de endoskopi kategorisine dahildir.
 2. Gastroskopi: Bu yöntemde, endoskop genellikle ağızdan veya burundan geçirilerek özofagus, mide ve onikiparmak bağırsağı gibi üst gastrointestinal sistem organlarını incelemek için kullanılır.
 3. Kolonoskopi: Kolonoskopi, genellikle rektumdan başlayarak kalın bağırsak (kolon) ve bazen terminal ileumun iç yüzeyini incelemek için kullanılan bir endoskopik prosedürdür.

Temelde, bu yöntemler, endoskopun uygulandığı bölgeler ve organlar arasındaki farklara dayanır. Gastroskopi üst gastrointestinal sistemle ilgiliyken, kolonoskopi alt gastrointestinal sistem ve kolonu hedefler. Endoskopi ise genel bir terim olup, vücut içindeki farklı organları incelemek için bir dizi endoskopik prosedürü içerir.

Gastroskopi Hangi Hastalıkların Teşhisinde Kullanılır?

Gastroskopi, üst gastrointestinal sistemde meydana gelen çeşitli sağlık sorunlarını teşhis etmek için kullanılır. İşte gastroskopinin teşhis edebileceği bazı hastalıklar:

 1. Gastrit: Midenin iç yüzeyindeki iltihaplanma durumunu gözlemlemek ve teşhis etmek için kullanılır.
 2. Ülser: Gastroskopi, mide veya onikiparmak bağırsağında oluşan ülserleri tespit etmek için kullanılır.
 3. Özofajit: Yemek borusunun iç yüzeyindeki iltihaplanma veya hasarı belirlemek amacıyla yapılır.
 4. Reflü hastalığı: Mide içeriğinin yemek borusuna geri kaçışını inceleyerek reflü hastalığını teşhis edebilir.
 5. Barrett özofagusu: Yemek borusunun alt kısmında meydana gelen değişiklikleri değerlendirerek Barrett özofagusunu tespit edebilir.
 6. Achalasia: Yemek borusunun alt kısmındaki kasların normal işlevini kaybetmesi durumunu belirleyebilir.

Gastroskopi ayrıca mide veya yemek borusu kanseri gibi ciddi durumları tespit etmek amacıyla da kullanılabilir. Bu prosedür, doktorlara iç organlardaki değişiklikleri gözlemleme ve hastalıkları doğru bir şekilde teşhis etme imkanı sağlar. Teşhisler, hastanın belirtileri, sağlık geçmişi ve bulgulara dayanarak yapılır.

Gastroskopi Ne Zaman Yapılmalıdır?

Gastroskopi genellikle belirli semptomlar veya durumlar ortaya çıktığında veya diğer tıbbi testlerin sonuçlarına göre doktor tarafından önerildiğinde yapılır. İşte gastroskopinin düşünülebileceği durumlar:

 1. Mide veya Yemek Borusu Şikayetleri: Kronik mide ağrısı, yanma hissi, hazımsızlık veya yutma güçlüğü gibi şikayetlerin varlığında.
 2. Ülser Şüphesi: Mide veya onikiparmak bağırsağında ülser olabileceğine dair belirtiler veya başka bir teşhisle ilişkilendirilen semptomlar varsa.
 3. Reflü Rahatsızlıkları: Kronik reflü şikayetleri, özellikle tedaviye yanıt vermeyen durumlarda.
 4. Kanser Taraması: Mide veya yemek borusu kanseri şüphesi durumunda veya risk faktörleri bulunan kişilerde.
 5. Gırtlak Problemleri: Yemek borusu veya mide ile ilgili sorunlara bağlı olarak gelişen ses kısıklığı, öksürük gibi gırtlak problemleri durumlarında.
 6. Kanama Durumları: Gastrointestinal kanama belirtileri, örneğin kusmukta veya dışkıda kan görülmesi durumunda.

Gastroskopiye karar vermeden önce doktor, hastanın semptomları, tıbbi geçmişi ve diğer test sonuçları gibi faktörlere dikkatle değerlendirme yapar. Bu prosedür genellikle tanı için değil, aynı zamanda belirli durumların tedavisi ve takibi için de kullanılır.

Kolonoskopi Hangi Hastalıkların Teşhisinde Kullanılır?

Kolonoskopi, kalın bağırsak (kolon) ve rektumu incelemek için kullanılan bir tıbbi prosedürdür. Bu inceleme, çeşitli hastalıkları teşhis etmek ve tedavi planları oluşturmak için kullanılır. İşte kolonoskopinin tespit edebileceği bazı hastalıklar:

 1. Polipler: Kolon içindeki polipleri tespit ederek, bunların kanserleşme riskini değerlendirebilir ve gerektiğinde çıkartabilir.
 2. Ülseratif Kolit: Kalın bağırsak iç yüzeyinde iltihaplanma durumunu belirleyebilir.
 3. Crohn Hastalığı: Bağırsakların herhangi bir bölgesinde iltihaplanma veya hasarı tespit edebilir.
 4. Kalın Bağırsak Kanseri: Erken evrelerde veya kanser öncesi durumları tespit ederek, tedavi sürecine başlama imkanı sağlar.
 5. Divertikülit: Bağırsakta divertiküllerin iltihaplanması durumunu teşhis edebilir.
 6. Kanama Kaynakları: Gastrointestinal kanamanın kaynağını belirleyebilir, örneğin, rektum veya kalın bağırsak içindeki lezyonları tespit edebilir.
 7. Bağırsak Tıkanıklığı: Bağırsakların içindeki tıkanıklıkları belirleyebilir.

Kolonoskopi, aynı zamanda tanısal bir araç olmanın ötesinde, polip çıkarma, biyopsi alımı veya diğer tedavi yöntemlerini uygulama gibi girişimsel işlemler için de kullanılabilir. Bu prosedür genellikle belirli semptomlar, risk faktörleri veya diğer test sonuçlarına dayanarak doktor tarafından önerilir.

Kolonoskopi Ne Zaman Yapılmalıdır?

Kolonoskopi, genellikle belirli durumlar veya yaş grupları için önerilen bir tarama veya teşhis prosedürüdür. İşte kolonoskopi yapılması düşünülebilecek durumlar:

 1. 50 Yaş ve Üzeri Yetişkinler: Birçok sağlık otoritesi, 50 yaşından itibaren düzenli aralıklarla kolonoskopi yapılmasını önerir. Bu, kalın bağırsak kanserini erken aşamada tespit etmek ve tedavi etmek amacıyla yapılan bir tarama uygulamasıdır.
 2. Ailesel Kanser Geçmişi: Ailede kolorektal kanser öyküsü olan bireyler, genellikle daha erken yaşlarda, özellikle aile üyelerinde kanser başlangıcı genç yaşlarda olduysa, kolonoskopiye tabi tutulabilirler.
 3. Polip veya Diğer Bağırsak Sorunları Öyküsü: Daha önce polip tespiti veya başka bağırsak sorunları geçmişi olan kişilere, belirli aralıklarla kolonoskopi yapılabilir.
 4. Gastrointestinal Semptomlar: Şiddetli mide ağrısı, kanlı dışkılama, kilo kaybı, kronik ishal gibi belirtilerle başvuran kişilere, teşhis amacıyla kolonoskopi yapılabilir.
 5. Diğer Testlerin Sonuçlarına Göre: Örneğin, başka bir tarama testi olan dışkıda gizli kan testi pozitif çıkarsa veya sigmoidoskopi sonuçları belirsizse, doktor kolonoskopi önerebilir.

Kolonoskopi, kişisel tıbbi geçmiş, aile öyküsü ve semptomlara dayanarak doktor tarafından önerilir. Önleyici tarama amacıyla düzenli aralıklarla yapılabilir veya belirli semptomların değerlendirilmesi için gerçekleştirilebilir. Kişisel durumunuza uygun olan sıklığı ve zamanlamayı doktorunuzla konuşmalısınız.

Gastroskopi Ve Kolonoskopi Nasıl Uygulanır?

Gastroskopi ve kolonoskopi, esnek bir tüp olan endoskopun vücut içindeki organları görüntülemek için kullanıldığı endoskopik prosedürlerdir. İşte her ikisiyle de ilgili genel bir açıklama:

Gastroskopi:

 1. Hazırlık: Hastanın mide boş olmalıdır. Genellikle prosedürden önce bir süre aç kalma gerekliliği vardır.
 2. Anestezi: Hastaya hafif sedasyon veya lokal anestezi uygulanabilir.
 3. Endoskop Takılması: Esnek bir tüp olan endoskop, genellikle ağızdan veya burundan geçirilir ve yavaşça yemek borusu, mide ve onikiparmak bağırsağını görüntülemek için ilerletilir.
 4. Görüntüleme ve Biyopsi: Endoskopun ucunda bir kamera bulunur ve doktor, iç organları inceleyerek görüntüleri ekranda izler. Gerektiğinde biyopsi alabilir.
 5. Prosedürün Tamamlanması: Gastroskopi tamamlandığında, endoskop çıkarılır ve hasta bir süre gözlem altında tutulabilir.

Kolonoskopi:

 1. Hazırlık:Bağırsakların temizlenmesi için özel bir diyet ve lavman kullanımı gerekebilir.
 2. Anestezi veya Sedasyon: Genellikle hafif sedasyon veya anestezi uygulanır.
 3. Endoskop Takılması: Esnek tüp olan endoskop, genellikle rektumdan başlayarak yavaşça kalın bağırsak boyunca ilerletilir.
 4. Görüntüleme ve İnceleme: Endoskopun ucundaki kamera sayesinde doktor, kalın bağırsak duvarını inceleyerek görüntüleri ekranda izler. Bu süreçte, polip çıkarılabilir veya biyopsi alınabilir.
 5. Prosedürün Tamamlanması: Kolonoskopi tamamlandığında, endoskop çıkarılır ve hasta bir süre gözlem altında tutulabilir.

Her iki prosedür de genellikle ağrısız olmasına rağmen, hastanın konforunu artırmak için sedasyon veya anestezi kullanılabilir. Prosedürün nasıl yapılacağı, hastanın sağlık durumu, semptomları ve diğer faktörlere bağlı olarak değişebilir.

Gastroskopi ve Kolonoskopi Riskleri Nelerdir?

Gastroskopi ve kolonoskopi gibi endoskopik prosedürler genellikle güvenli olmasına rağmen, her tıbbi müdahalede olduğu gibi belirli riskler taşırlar. İşte bu prosedürlerin potansiyel riskleri:

Gastroskopi ve Kolonoskopi Genel Riskleri:

 1. Enfeksiyon: Endoskoplar sterilize edilir ve hijyen kurallarına uygun olarak kullanılır. Ancak, endoskopun kullanımı enfeksiyon riskini artırabilir.
 2. Kanama: Endoskopi sırasında alınan biyopsi veya polip çıkarma işlemi sonrasında kanama olabilir.
 3. Perforasyon: Bağırsakların veya mide duvarının delinmesi (perforasyon) nadiren görülebilen ancak ciddi bir komplikasyondur.
 4. Anestezi İlişkili Riskler: Sedasyon veya anestezi kullanımı, nadir durumlarda solunum problemleri veya alerjik reaksiyonlara neden olabilir.

Gastroskopi Özel Riskleri:

 1. Yutkunma Güçlüğü: Nadir durumlarda, gastroskopi sonrasında geçici yutkunma güçlüğü yaşanabilir.
 2. Mide Delinmesi: Mide veya yemek borusu delinmesi, nadir bir komplikasyondur.

Kolonoskopi Özel Riskler:

 1. Bağırsak Delinmesi: Kolonoskopi sırasında, kalın bağırsak delinmesi riski vardır.
 2. Hava Embolisi: Kolonoskopi sırasında kullanılan hava, nadir durumlarda emboliye yol açabilir.

Bu riskler genellikle nadir görülür ve profesyonel tıbbi personel tarafından yürütülen prosedürlerin çoğunda etkili önlemler alınarak en aza indirilmeye çalışılır. Prosedür öncesinde ve sonrasında doktorunuzla riskleri ve avantajları detaylıca tartışmalısınız. Herhangi bir sağlık sorununuz veya endişeniz varsa, doktorunuz size özel durumunuz hakkında bilgi verebilir.

Yorum Yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * marked with

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.

tr_TRTürkçe