Üroloji – Bilge Hastanesi

Üroloji

Üroloji Nedir?

Üroloji, erkekler ve kadınları kapsayan, yaş fark etmeksizin idrar yollarını inceleyen tıbbi bir bölümdür. Bu bölümde ayrıca erkeklerin üreme sistemleri de incelenebilir. Üroloji bölümü bir cerrahi uzmanlıktır ve iç hastalıkları, pediatri, jinekoloji ile onkoloji bölümleriyle birlikte sağlık hizmeti sağlar.

Üroloji Erkeklerde Neye Bakar?

Üroloji bölümünün erkekler üzerindeki tanı ve tedavileri şunlardır;

 • Böbrek
 • Mesane
 • Üreter
 • Üretra
 • Testis
 • Penis
 • Skrotum
 • Prostat Kanserleri
 • Erektil Disfonksiyon
 • Erkek Kısırlığı
 • Vazektomi
 • Düşük Testesteron
 • Aşırı Aktif Mesane
 • Pelvik Ağrısı
 • Idrar Kaçırma

Üroloji Kadınlarda Neye Bakar?

Üroloji bölümünün kadınlar üzerindeki tanı ve tedavileri ise şunlardır;

 • Idrar yapma bozuklukları
 • Idrar kaçırma problemleri
 • Pelvik taban kaslarındaki yetmezlik
 • Organ sarkma problemleri
 • Nörolojik hastalıklar
 • Mesanenin nöromusküler fonksiyon bozuklukları
 • Ürodinamik inceleme
 • Basınç-akım çalışması
 • Mesaneye botoks uygulaması

Üroloji Çocuklarda Neye Bakar?

Çocuklarda görülen ve ürolojinin konusu dahilindeki hastalık tedavileri, yetişkinlere göre daha farklı şekilde sağlanır. Üroloji bölümünün çocuklar üzerindeki tanı ve tedavileri de şunlardır;

 • Sünnet
 • Hipospadias
 • Inmemiş Testis
 • Idrar Yolu Enfeksiyonları
 • Böbrek Taşı
 • Mesane Taşı
 • Tümör Ve Enfeksiyonları
 • Işeme Bozuklukları
 • Böbrek Çıkış Darlıkları
 • Vezikoüreteral Reflü

Üroloji Hangi Organları İlgilendirir?

Üroloji ile hastalık tanısı konan ve tedavi edilebilen organlar şunlardır;

 • Böbrek
 • Üreter (Böbrek Ile Mesane Arasındaki Idrar Kanalları)
 • Mesane (Idrar Torbası)
 • Üretra (Mesaneden Vücut Dışarısına Idrarın Taşındığı Kanal)
 • Testis
 • Penis
 • Skrotum
 • Prostat Organları

Tüm bu organlar dahilinde meydana gelen hastalıklar, üroloji bölümünün alanında uzman hekimleri tarafından teşhis edilip tedaviye alınabilir.

Üroloji Tanı ve Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

PSA Testi:

Açılımı Prostat Spesifik Antijen olan PSA, prostatın üretmiş olduğu meni adı verilen semenin kıvamını düzenlemektedir. Bir kısmı kanda dolaşan bu enzim, iyi huylu prostatın büyümesi ile kandaki PSA değerinin artmasına sebebiyet olur.

Prostat Sağlık İndeksi:

Agresif prostat kanserli hastalar, bu tedavi yöntemi sayesinde erken teşhis olanaklardan fayalanabilirler. Bir çeşit kan testi olarak da bilinen prostat sağlık indeksi, kandan bakılan prostat kanseri belirteçleri arasında en yüksek duyarlılığa sahip olandır.

Genetik Testler:

Genetik testlerin rolü ve önemi de yine ürolojik hastalıkların tanı ile tedavisi planlamasında gittikçe artmaktadır. Prostat kanserinin riskinin belirlenmesi, yüksek riskli hastalıkların takibi, erken dönemdeki prostat hastalıklarının tedavi kararı ve tüp bebek yöntemi öncesindeki genetik testleri bu yöntem ile yapılmaktadır.

MRG:

Bu tanı yönteminde ise radyofrekans dalgalarından faydalanılır. Büyük mıknatıslardan oluşturulan büyük bir manyetik alan içerisinde hastalık dokularının belirlenmesi sağlanır.

Bilgisayarlı Tomografi:

Özel röntgen ışını kullanılarak gerçekleştirilen bilgisayarlı tomografide, vücut içerisindeki alanların detaylı resimleri ve taramaları oluşturulur. Bu teknikle birlikte, erkek üreme organlarına ilişkin tümörler, travma incelemeleri, taş hastalığı teşhisi ve taş tiplerinin belirlenmesi sağlanır.

Ultrason:

Bu yöntemde ise yüksek frekanslı ses dalgalarından faydalanılarak görüntüleme işlemi gerçekleştirilir. Prostat büyümesi, prostat bezindeki kanser, ürenir sistem hastalıklarının incelenmesi, ultrason ile mümkündür.

Ürodinami Testi:

Ürodinami, idrar yapma ve depolama görevi olan organların bozuklarını araştıran testin genel bir adıdır. İdrar kanalı ve makat kısmından yerleştirilen iki adet basınç ölçer ile test yapılır. Bu test esnasında ise çevre kaslar ile mesane kısmı etrafındaki tüm hareketler incelenir, kaydedilir ve ona göre de bir tedavi yöntemi geliştirilir.

Voiding Sistoüretrografi (VSUG):

Halk arasında sondalı film olarak da adlandırılan bu yöntem, idrarın idrar kanallarından böbreğe doğru kaçması durumunda tanı ve tedavi için kullanılmaktadır.

tr_TRTürkçe