Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları – Bilge Hastanesi

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları (Pediatri) Nedir?

Bebek, ergen ve çocuk hastalıkları ile ilgilenen bölüme pediatri adı verilir. Yeni doğan bebeklerden başlayarak, ergenlik dönemindeki kişilere kadar tüm yaş kategorilerinin hastalığa dair tanı, takip ve tedavi süreçleri bu bölümde gerçekleştirilir. Bebeklerin, çocukların ve ergenlerin sahip olduğu pediatrik hastalıklar, pediatri uzmanları yani çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanları tarafından muayene edilir.

Genel Pediatri Nedir?

Genel pediatri, 0 – 18 yaş arası bireylerin gelişimlerini inceleyen, olası hastalıkların teşhis ile tedavisini sağlayan alandır.

Gelişimsel Pediatri Nedir?

0 – 18 yaş arası bireylerin gelişimsel sorunları ise bu alanda incelenmektedir. Yine burada da çocuklar için tanı ve tedavi yöntemleri uygulanır. Gerekli durumlarda ise çocuk sağlığı için farklı bilim dallarına yönlendirmeler de yapılır. 

Sosyal Pediatri Nedir?
0 – 18 yaş arası bireylerin sağlıklı yaşam yolculuklarının desteklenmesi de sosyal pediatrinin alanına dahildir. Burada klasik hastalıkların incelenmesi de sağlanır. Sosyal pediatriyi aynı zamanda koruyucu ve geliştirici bir alan olarak da tanımlayabiliriz.

Çocuk Cerrahisi Bölümü
Çocuk cerrahisi bölümünün uğraş alanları arasında Kalp dışı göğüs cerrahisi, onkolojik cerrahi, sindirim sistemi cerrahisi, çocuk endokrin cerrahisi, çocuk jinekolojisi, tanısal ve girişimsel endoskopik uygulamalar, laparoskopik ve torakoskopik cerrahi girişimler ve travma cerrahisi yer almaktadır. Ayrıca çocuklarda görülen organ yetmezliği durumunda, karaciğer, böbrek ve ince bağırsak transplantasyonu da yine burada gerçekleştirilmektedir.

Çocuk Kardiyoloji Bölümü
Doğumsal kalp hastalıkları, bebek henüz anne karnındayken ortaya çıkabilmektedir. Çocuk kardiyoloji bölümünde ise çocukların bu yöndeki sağlık sorunlarının tanısı konur. Yeni doğmuş olan bebeklerin kalbini dinlemek için ekokardiyografi kullanılır. Anne karnındaki bebekler için de kulakla duyulamayacak dalga boyundaki ses dalgaları sayesinde, “fetal ekokardiyografi” ile kalp sağlığı değerlendirmesi yapılmaktadır.

Çocuk Endokrinoloji Bölümü
Çocuklarda görülen büyüme bozuklukları, hormonların eksik veya fazla salgılanmasına bağlı olarak gelişen hastalıkların takip ve tedavi süreçleri ise çocuk endokrinoloji bölümünde gerçekleştirilmektedir. Bu bölümde, çocuklar için büyüme hormonu ölçümü, tiroit fonksiyonları, ergenlik, böbrek üstü bezi fonksiyonları, şeker metabolizması, idrar yoğunlaştırıcı hormon etkisi ölçümü, kortizol fazlalığı, büyüme hormonunun etkisi gibi testler yapılmaktadır

Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü
Çocukların ruhsal davranış ve gelişimleri, çocuk ruh sağlığı ve hastalıkları bölümünde değerlendirilir. Burada aynı zamanda ailelere de çocuklarının iç dünyalarını keşfetmek ve daha mutlu bireyler yetiştirmesi adına destek verilir. Bireysel psikoterapi, grup terapisi, oyun terapisi, aile terapisi, ilaç tedavisi, okullara eğitim danışmanlığı, çocukların ruhsal ve zihinsel yönden değerlendirmeleri ve topluma yönelik koruyucu ruh sağlığı hizmetleri ise bu bölümün çalışma konuları arasında yer alır. Çocukların okul çağında yaşayacakları eğitimsel problemlerin ve başarısızlıkların değerlendirilmesi, dikkat bozukluğu, hiperaktivite, öğrenme güçlüğünden kaynaklanan problemlerin tespit ve tedavi edilmesi için çocuk ruh sağlığı ve hastalıkları bölümüne müracaat edilir.

Çocuk Nörolojisi Bölümü
Bu bölümde ise toplumda aslında sıkça görülen hastalıkların incelenmesi sağlanır. Bu sağlık sorunlarını şu şekilde sıralayabiliriz; öğrenme güçlüğü, ateşli ve ateşsiz havale, epilepsi (sara), dikkat dağınıklığı, gelişim geriliği, hiperaktivite, davranış bozukluğu, kas ve sinir hastalıkları, mental retardasyon (zeka geriliği) ve /veya çoklu konjenital anomaliler.

Çocuk nörolojisi bölümü ise tüm bu hastalıkların tetkik ve tedavilerinin gerçekleştirildiği alandır. Bu kapsamda kullanılan yöntemler ise serebral görüntüleme teknikleri, zeka testleri, video EKG, EMG, kas biyopsisi, sitogenetik ve moleküler tetkiklerdir.

tr_TRTürkçe