Ameliyathane Ve Doğum – Bilge Hastanesi

Ameliyathane ve Doğum Hizmetleri
Ameliyathane hastanelerin en önemli alanları arasında yer almaktadır. Burada, hastalar için önemli tedavi işlemleri uygulanır. Aynı zamanda doğum işlemleri de yine ameliyathanelerde veya doğumhanelerde gerçekleşmektedir Doğum işlemi, iki türde sağlanmaktadır. Bunlardan biri normal doğum ve diğeri de sezaryen doğumdur.

Normal Doğum Nedir? Nasıl Yapılır?

Normal doğum, üç farklı evreden oluşmaktadır. Düzenli kasılmaların başladığı andan tam dilatasyona kadarki süreç, birinci evre olarak tanımlanır. Tam dilatasyondan bebeğin doğmasına kadarki süreç de ikinci evredir. Bebeğin doğumundan, plasentanın ayrılmasına dek olan kısım üçüncü kısımdır.

Normal doğum esnasında, birinci evrede, rahim ağzı genişlemeye başlar. Aynı zamanda bu üç evre içinde de en uzun olanıdır. Anne bu dönemde sadece izlenir, rahim ağzı açıklığı, çocuk kalp sesleri takibi doktor veya ebe-hemşire tarafından kontrol edilir.

Rahim ağzının artık tam olarak açılmasıyla birlikte, doğum da başlamış olacaktır. Bu kısım aynı zamanda doğumdaki ikinci evrenin de başlangıcı olarak kabul edilir. Anne adayının kasılmaları, bu evrede biraz artar. Ortalama olarak 2 ile 3 dakikada bir gelen kasılmalar, bir dakika boyunca devam edebilir. Duyulan kasılmalar ve bebeğin önde gelen kısmının yaptığı basınç nedeniyle anne adayının istemsiz ıkınmaları olacaktır.  Bebeğin başı vajende bu kasılmalarla ilerler, birkaç kuvvetli ıkınmayla birlikte doğum işlemi gerçekleşir. Bunu izleyerek de 10-30 dakika içinde eş dediğimiz plasenta atılır.

Üçüncü ve son evrede, anne adayı artık bebeğini kucağına almış ve rahatlamıştır. Anneler bebeklerini bu esnada emzirebilirler. Sonrasında da bebek ile annenin bağını sağlayan plasenta, ortalama olarak yarım saatlik bir işlemin ardından alınır. Annenin vajinal bölgesi doktor tarafından kontrol edilir ve herhangi bir yırtık olup olmadığına bakılır. Eğer o bölgede bir yırtık varsa, dikilerek tedavi edilir. Üçüncü evrenin sonunda ise tüm süreç tamamlanmış olacaktır. Heyacanı yüksek ailemiz, artık bebeklerini mutlu ve huzurlu bir şekilde  büyütebilirler.

Sezaryen Doğum Nedir? Nasıl Yapılır?

Sezaryen doğum, aynı zamanda dünyada en çok yaptırılan cerrahi işlem olarak da bilinmektedir. Anne ve bebek açısından riskli olabilecek durumlar meydana gelirse, sezaryen doğum yöntemine başvurulur.

Sezaryen doğumun yapılabilmesi için annenin ameliyathane ortamında olması gerekmektedir. Ameliyat öncesi yapılan anestezide ise anne adayı tamamen uyutulur veya sadece belden aşağısı uyuşturularak işleme başlanır. Ameliyat esnasında, hastanın bikini bölgesine yaklaşık 15 cm uzunluğunda bir kesi atılır. Sonra ve bebek o aralıktan dışarıya alınır. Sonrasında plasenta ve zarlar çıkarılarak rahim bölgesi temizlenir. Son olarak, rahim bölgesine açılan tüm kesiler sırayla dikilir ve sezaryen doğum süreci de böylece tamamlanmış olur.

Sezaryen doğum, doğum sürecinin planlanabilmesi adına oldukça faydalı bir yöntemdir. Eğer doğumun hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesi gerekiyorsa, bu yöntem rahatlıkla tercih edilebilir. Sezeryan doğum yöntemi ile doğum travması riski en aza indirilmektedir.

Normal Doğum ile Sezaryen Doğum Arasındaki Farklar Nelerdir?

Normal doğum, doğum eyleminin aslında doğal bir süreç olarak başlamasıdır. Bebek, doğum esnasında rahim kanalından dışarıya doğru alınarak doğum işlemi gerçekleştirilmiş olur.

Sezaryen yoluyla doğum işleminde ise doğumun normal koşullarda başlayıp başlamadığına bakılmaz. Doktorlar, uygun şekilde ameliyatı gerçekleştirerek anne karnından direkt olarak bebeği çıkarırlar. Böylece doğum işlemi gerçekleşmiş olur.

Her iki yöntemin de daha tercih edilebilir yanları vardır. Her iki yöntemin de kendine göre riskleri, tehlikeleri bulunmaktadır.

tr_TRTürkçe