Hasta Hak ve Sorumlulukları – Bilge Hastanesi

Hasta Hak Ve Sorumlulukları;

–       Bilgi Verme: Hasta yakınmaları, daha önce geçirdiği hastalıkları, yatarak ve ayaktan herhangi bir tedavi görüp görmediğini, eğer varsa halen kullanıldığı ilaçları ve sağlığı ile ilgili tüm bilgileri eksiksiz ve doğru olarak vermelidir.

–       Önerilere Uyma: Hastamız tedavisinden sorumlu doktor tarafından önerilen tedavi planına uymakla ve doktorun talimatları doğrultusunda ilgili sağlık personelinin bakımını yerine getirmesini kabullenmekle de yükümlüdür. Hasta ve tedavisi ve ilaçlar ile ilgili tavsiyeleri dikkatle dinlemeli ve anlamadığı yerleri hekimine sormalıdır.

–       Planlanan Tedaviyi Reddetme: Hastamız doktoru tarafından planlanan tedaviyi reddetmek ile doğacak sonuçlardan kendi sorumludur.

–       Sağlık Kuruluşu Kurallarına Uyma: Hastalarımız ve yakınları, sağlık kuruluşumuzun kurallarına uymak ve uygulamak ile sorumludur.

Hasta; randevusunun tarih ve saatine uyması ve değişiklikleri ilgili yere bildirmesi gerekir.

–       Saygı Gösterme: Hastalarımız ve yakınları, diğer hastalar ile hastane personelinin haklarını ihlal edecek davranışlarda bulunmamalıdır.

Hastanemiz içinde hastaları tehlikeye sokan gürültü, duman ve ziyaretçi sayısının fazlalığı gibi durumlarda hastanemizin kurallarına uymalıdır.

–       Enfeksiyon Kontrol: Hasta ve yakınları enfeksiyon hastalıklarının yayılmaması için kendilerine önerilen tüm önlemlere uymaktan sorumludur.

–       Bulaşıcı Hastalığı Bildirme Sorumluluğu: Daha önce farklı bir kurumda bulaşıcı hastalık teşhisi koyulan hasta, durumunu hekimine bildirmek ile sorumludur.

Bulaşıcı hastalık şüphesi ya da tanısı olan hastalarımız, yetkili hekimin taburcu olmasında sakınca olmadığını gösteren izin belgesi olmadıkça, hastaneden taburcu olmayı talep etmemelidir.

–       Ödeme Sorumluluğu: Hastalarımız tetkik ve tedavi giderlerini ödemek ile sorumludur. Demirbaş ve sarf malzemelerine kasıtlı olarak zarar veren hasta ve yakınlarımızın bunu ödeme sorumluluğu vardır.

–       Hasta Ziyaretçisi: Hastalarımızın aynı anda mümkün olduğunca az ziyaretçi kabul etmesi, ziyaretçilerin yiyecek, içecek getirmemesi, başka hastalara ait eşyaları kullanmaması, hastane ziyaret saatlerine uyma sorumluluğu vardır.

–       Uygunsuz İstekte Bulunmama Sorumluluğu: Hastalarımız, yetkili hekim tarafından uygun görülmeyen ve tedavi planında bulunmayan herhangi bir ilacın verilmesini ya da uygulama yapılmasını talep etmemelidir.

tr_TRTürkçe