Uzm. Dr. Selçuk ATAKAY – Bilge Hastanesi
uzm. dr. selçuk atakay

Uzm. Dr. Selçuk ATAKAY

Nöroloji

Alanında tecrübeli doktorumuzun bilgileri aşağıdadır.

hakkında

Akdeniz Üniversitesi Antalya Tıp Fakültesi’nden mezun olduktan sonra 1991-1993 yılları arasında Ağrı Aşkale Sağlık Ocağı’nda göreve başladı. 1993 yılında ise Çanakkale Biga Yeniçiftlik Sağlık Ocağı’nda, 1993 ile 2003 yılları arasında ise Sakarya Ferizli Sağlık Ocağı’nda çalıştı. 2003-2008 yıllarında Abant İzzet Baysal Üniversitesi Düzce Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı’nda ihtisasını tamamladı. 2010 yılına kadar Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde çalıştıktan sonra Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde daha sonra da Özel Ada Tıp Hastanesi’nde çalıştı. 2014 yılından itibaren hastanemizde görev yapmaktadır.

Doktorun İlgi Alanları;

– EMG
– Baş Ağrısı
– Demans (Bunama)
– EEG
– Vertigo
– Epilepsi
– Parkinson
– Nöropatik Ağrı

Yabancı Diller ve Sertifikalar

Yabancı diller;
İngilizce

Üyelikler;

Ulusal Nöroloji Derneği

1.  Yurt Dışı Yayınlar

Effects of topiramate on neurophysiological and neuropsychological tests in migraine patients. Kececi H, Atakay S. J Clin Neurosci. 2009 Sep 28.

Serum uric acid and lipid levels while taking topiramate for migraine. Koçer A, Dikici S, Atakay S, Okuyucu S. Headache. 2008 Jul;48(7):1056-60. Epub 2007 Dec 27.

Habituation and dishabituation of P300. Kececi H, Degirmenci Y, Atakay S. Cogn Behav Neurol. 2006 Sep;19(3):130-4.

P wave duration changes and dispersion. A risk factor or autonomic dysfunction in stroke? Abdulkadir Koçer,  Irfan Barutçu,  Selçuk Atakay,  Burcu Özdemirli,  Levent Gül,  Osman Karakaya. Neurosciences 2009; Vol. 14 (1): 14-18

2. Yurt İçi Yayınlar

Spontan intraserebral kanama tedavisi cerrahi mi, medikal mi? Merih İş, Ayta Can, Ayhan Ozturk, Selçuk Atakay, Ferruh Gezen. Nöroşirurji Derneği xvııı. Bilimsel Kongresi.2004; sayfa 263

Susac Sendromu:  Retinokokleoserebral Vaskülopati. A.Oztürk, M.Güneş, S.Atakay,C.Oztürk. 40. Ulusal Nöroloji Kongresi. 2004 p63

Topiramat alan migren olgularında kan ürik asit düzeyleri. Abdulkadir Koçer, Şefika Okuyucu,Selçuk Atakay, Süber Dikici, Yıldız Yeğirmenci. 42. Ulusal Nöroloji Kongresi. 2006: Olgu Sunumu; sayfa:63

Spontan intraparenkimal kanama tedavisi: Konservatif veya cerrahi uygulanan 19 olgunun retrospektif analizi. Merih İş, Aytaç Can, Ayhan Oztürk, Selçuk Atakay, Ferruh Gezen.  Düzce Tıp Fakültesi Dergisi 2005;1:19-23.

İnme sonrası gelişen ilaca dirençli jeneralize nöbetlerde gabapentin: Olgu sunumu.Abdulkadir Koçer, Selçuk Atakay, Mehmet Eryılmaz, Süber Dikici. Düzce Tıp Fakültesi Dergisi 2007;3:34-37.

Dirençli Fantom Ekstremite Ağrılarında Mirtazapin. Selçuk Atakay, Emel Koçer, Abdulkadir Koçer. Türk Nöroloji Dergisi ;2006 cilt;12 sayı:4 sayfa:295-297.

Kurs, Seminer ve Alınan Sertifikalar;

XVIII. Bilimsel Kongresi – Kemer, Antalya (2004)

 1. Ulusal Nöroloji Kongresi kapsamında EMG, Beyin Damar Hastalıkları, Girişimsel Vasküler Tedavi,

Nörolojik Bakış – Antalya (2005)

 1. Ulusal Nöroloji Kongresi – Antalya (2006)
 2. Ulusal Nöroloji Kongresi – Antalya (2009)

EMG, Beyin Damar Hastalıkları Zor Hastalar, Baş Ağrısı, Hareket Bozuklukları, Demans – Antalya (2009)

Vertigo Tedavisine Multidisipliner Yaklaşım (2009)

Nörolojide Akademik Günler VI – Trabzon (2009)

Nörolojide Akademik Günler VII – Gaziantep (2010)

Alzheimer Research Seminar – Barselona, İspanya (2010)

Erken Demans Tanısındaki Güçlükler – Bursa (2010)

Klavuzlar Eşliğinde Hiperlipidemiye Yaklaşım – Sakarya (2010)

Multiple Skleroz – Antalya (2012)

 1. Ulusal Nöroloji Kongresi – Antalya (2012)

Current apprpach to the treatment of Alzheimer’ s Conference – Amsterdam (2014)

Doktora soru sorun

  Doktorun sağlık yazıları

  Eklenecek

  Doktorun bilgilendirici sağlık videoları

  Hakkındaki Videoyu Oynat video kapağı 18
  Hakkındaki Videoyu Oynat video kapağı 17
  Hakkındaki Videoyu Oynat video kapağı 16
  tr_TRTürkçe