Doç. Dr. Hakan TURAN – Bilge Hastanesi
doç. dr. hakan turan

Doç. Dr. Hakan TURAN

Cildiye

Alanında tecrübeli doktorumuzun bilgileri aşağıdadır.

hakkında

2003 yılında Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde mezun oldu. 2008 yılında Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı’nda uzmanlık eğitimini tamamladı. 2009 yılında  S.B. Dr. Selahattin Cizrelioğlu Cizre Devlet Hastanesi’nde uzman doktor olarak göreve başladı, daha sonra S.B. Bitlis Devlet Hastanesi’nde  devam etti. 2010-2016 yılları arasında Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı’nda Yardımcı Doçent olarak çalıştır. 2016 yılından itibaren Özel Sakarya Bilge Hastanesi’nde görev yapmaktadır.

Doktorun İlgi Alanları

– Akne ve Skarları
– Rosacea
– Egzamalar
– Saç ve Tırnak Hastalıkları
– Alerjik Deri Hastalıkları
– Ergenlik Sivilceleri, Sedef Hastalığı (PSORİASİS)
– Atopik Dermatit
– Mantar Hastalıkları
– Ürtiker
– Ben Taraması
– Pediatric Dermatoloji
– İtiligo
– Deri Kanserleri
– Pigmentasyon Bozuklukları
– Dermatocerrahi
– Saç Dökülmeleri

Yabancı Diller ve Sertifikalar

Yabancı Diller;
İngilizce.

Üyelikler;

Türk Dermatoloji Derneği.
Türk Pediatrik Dermatoloji Derneği.
Deri ve Zührevi Hastalıklar Derneği.

 1. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

Aydogan, S. Tunali, S.K. Karadogan, S.B. Adim, H. Turan. Adult-onset Langerhans-cell histiocytosis confined to the skin. J Eur Acad Dermatol Venereol 2006;20:890–2.

A. Ozkan, E.B. Baskan, R. Ali, F. Ozkalemkas, H. Turan, S.B. Adim, O. Oz. Profuse erythema multiforme induced by chlorambucil. Ann Hematol 2007;86:539–40.

E.B. Baskan, H. Turan, S. Tunali, S.C. Toker, H. Saricaoglu. Open-label trial of cyclosporine for vulvar lichen sclerosus. J Am Acad Dermatol 2007;57:276–8.

E.B. Baskan, H. Turan, S. Tunali, S.C. Toker, S.B. Adim, N. Bolca. Miliary osteoma cutis of the face: treatment with the needle microincision-extirpation method. J Dermatolog Treat 2007;18:252–4.

Aydogan, H. Saricaoglu, H. Turan. Narrowband UVB (311 nm, TL01) phototherapy for pityriasis lichenoides. Photodermatol Photoimmunol Photomed 2008;24:128–33.

Turan, E.B. Baskan, S. Tunali, S. Yazici, H. Saricaoglu. Methotrexate for the treatment of generalized lichen planus. J Am Acad Dermatol 2009;164-66.

Ozşahin, S. Ataoğlu, H. Turan. Unilateral RS3PE with young-onset rheumatoid arthritis. Semin Arthritis Rheum 2011;40:e1.

Sarıcaoglu, A. Oz, H. Turan. Nail psoriasis successfully treated with intralesional methotrexate: case report. Dermatology 2011;222:5-7.

Turan, E.B. Baskan, S.B. Adim, H. Saricaoglu. Acroangiodermatitis in a below-knee amputation stump. Clin Exp Dermatol 2011;36:560-1.

Turan, H. Saricaoglu, A. Turan, S. Tunali. Polyurethane toilet seat contact dermatitis. Pediatr Dermatol 2011;28:731-2.

Turan, E.B. Baskan, T. Yakut, M. Karkucak, S. Tunali, H. Saricaoglu. Toll-like receptor 9 polymorphism in patients with erythema multiforme, Stevens Johnson syndrome and Stevens Johnson syndrome/toxic epidermal necrolysis overlap syndrome. Bratisl Lek Listy 2011;112:260

Özkan, M. Kaya, M. Okur, A. Küçük, H. Turan. Üç yaşında erkek çocukta peniste şişlik ve morarma. Türk Ped Arş 2011;46:267-8.

Turan, H. Saricaoglu, E.B. Baskan, M. Keskin, S.B. Adim, H. Turan, S. Tunali. Acquired bilateral nevoid telangiectasia syndrome with gastrointestinal involvement. Eur J Dermatol 2011;21:629-30

E.B. Başkan, H. Turan, İ. Ercan, S. Yazici, G. Ozkaya, H. Sarıcaoğlu. Pitriyazis rozea olgularında demografik özellikler ve iklimsel faktörlerin incelenmesi. Türkderm 2011;45:97-9.

Turan, M. Uslu, H. Erdem. A case of subungual exostosis. Indian J Dermatol Venereol Leprol 2012;78:186.

Turan, M. Karkucak, T. Yakut, M. Ozsahin, Z. Gurlevik, M.E. Yani, T. Ucgun, C. Aliagaoglu, K.O. Yaykasli. Does MBL2 codon 54 polymorphism play a role in the pathogenesis of psoriasis? Int J Dermatol 2012 Nov 1. doi: 10.1111/j.1365-4632.2012.5657.x. [Epub ahead of print]

Aliağaoğlu, H. Turan, I. Erden, H. Albayrak, H. Ozhan, C. Başar, Z. Gürlevik, A. Alçelik. Relation of nickel allergy with in-stent restenosis in patients treated with cobalt chromium stents. Ann Dermatol 2012;24:426-9.

Karkucak, E.B. Başkan, H. Turan, T. Yakut, S. Toka, H. Sarıcaoğlu. Investigation of monnose-binding lectin gene polymorphism in patients with erythema multiforme, Stevens-Johnson syndrome and Stevens-Johnson syndrome/Toxic epidermal necrolysis overlap syndrome. Balkan Med J 2012; 29: 310-3.

H. Turan, E. Kaya, Z. Gurlevik, H. Erdem, M. Oktay. Neutrophilic eccrine hidradenitis induced by cetuximab. Cutan Ocul Toxicol 2012;31:148-50.

Turan, A. Turan. Nicolau syndrome due to diclofenac injection: case report. Turkiye Klinikleri J Med Sci 2012;32:1437-9.

Uslu, H. Turan, H. Erdem, M.E. Inanmaz. Palmar subkütan dermatofibrom: nadir bir lokalizasyon. Turkiye Klinikleri J Med Sci 2012;32:1457-60.

Gönen, M. Özşahin, M. Yıldırım, D. Özdemir, L.Y. Aydın, A. Kutlucan, H. Turan, A. Şahin, R. Büyükkaya. Disseminated tuberculosis during the course of Behçet’s disease: A case report. Turk J Rheumatol 2012;27:70-3.

Aydogan, S. Yazici, H. Turan. A rare reason for uvular angioedema: Ecbalium elaterium. Ann Dermatol 2012;24:358-9.

Gonen, H. Turan, D. Ozdemir, A. Sahin, A. Sarıtas. Brivudin induced delirium: A case report. J Chemother 2012;24:229-30.

Turan, M. Sarıcı, A. Turan. Yaşlı bir hastada düğün çiçeğine bağlı gelişen irritan fitokontakt dermatit. Turkish Journal of Geriatrics 2012;15:476-8.

Okur, H. Turan, A. Ozkan, C. Güneş, K. Kocabay. An extremely rare cause of bruising in children: Autoerythrocyte Sensitization Syndrome. Turk J Hematol 2012; 29: 201-3.

Turan, K. Aydogan, S.B. Adım, H. Turan, H. Sarıcaoğlu. IVIG tedavisine yanıt veren bir monoklonal gamopatisiz skleromiksödem olgusu. Türkderm 2012; 46: 223-5.

Özşahin, H. Turan, S. Ataoğlu, A.E. Baki, E. Çelebi. Anti-TNF-Alpha Therapy for concomitant Behçet’s disease and ankylosing spondylitis. Turk J Rheumatol 2012;27:214-6.

Turan, H. Sarıcaoğlu, E.B. Başkan, H. Turan, K. Aydogan. Hafif ve orta şiddetli akne vulgaris tedavisinde sodyum sulfasetamidin etkinliği: randomize, karşılaştırmalı çalışma. Türkderm 2012; 46: 33-8.

Küçükçakır, C. Aliağaoğlu, H. Turan, M.E. Yanık, Z. Gürlevik, E. Acer, H. Albayrak, I. Gönen. 1999-2010 yılları arasında kliniğimizde takip edilen herpes zoster olgularının retrospektif değerlendirilmesi. Türkderm 2012; 46: 186-90.

Gonen, M. Ozsahin, H. Turan, M. Uslu, G. Celbek, M. Yıldırım, S. Ataoglu. Gonartrozlu bir hastada sülük tedavisi sonrası gelişen acinetobacter infeksiyonu: Bir olgu sunumu. Turkish Journal of Geriatrics 2013;16(2):237-40.

Sarıcaoğlu, S.İ. Üner, A. Turan, E.B. Başkan, H. Turan, S.B. Adım. Clinical success with imiquimod alone and in combination with interferon in basal cell carcinoma. Türkderm 2013; 47: 239-42.

Turan, H. Erdem, A. Turan, N. Kadıoğlu, F. Başar. Premature sebaceous hyperplasia with pre-pubertal onset. Int J Dermatol 2014;53(3):e224-6.

Turan, H. Erdem. What is your diagnosis? Türkderm 2013; 47: 246-7.

Turan, E. Uslu, H. Erdem, F. Başar. What is your diagnosis? Türkderm 2015; 49: 232-3.

S.C. Güvenç, H. Turan, S. Yılmaz, M.E. Yanık, A. Berada, C. Aliagaoglu. Psoriasisli hastalarda işitme kaybının değerlendirilmesi. Türkderm 2012; 46: 15-9.

Turan, K.O. Yaykaslı, H. Soguktas, E. Yaykaslı, C. Aliağaoğlu, T. Erdem, M. Karkucak, E. Kaya, T. Ucgun, A. Bahadır. Omentin serum levels and omentin gene Val109Asp polymorphism in patients with psoriasis. Int J Dermatol 2014;53(5):601-5.

Celbek, H. Turan, Y. Aydın, F. Ermis. A Case of Hypogonadism presented with alopecia universalis. Balkan Med J 2013;30(3):345-6.

Turan, Z. Gurlevik, M.E.Yanık, A.Ö. Balbay, C. Aliağaoğlu. Yaşlı bir hastada izoniazide bağlı likenoid ilaç reaksiyonu. Turkish Journal of Geriatrics 2013;16: 109-12.

Turan, E. Uslu, G. Yavuzcan, F. Başar, H. Erdem. What is your diagnosis? Türkderm (kabul edildi)

H.I. Onder, H. Turan, A.C. Kilic, M. Kaya, M. Tunc. Premacular hemorrhage due to isotretinoin use. Cutan Ocul Toxicol 2013;32:170-2.

Turan, M. Okur, E. Kaya, E. Gun, C. Aliagaoglu. Allergic contact dermatitis to para-phenylenediamine in a tattoo: a case report. Cutan Ocul Toxicol 2013;32:185-7.

Turan, E. Acer, H. Erdem, E. Uslu, C. Aliagaoglu. Acute generalized exanthematous pustulosis associated with terbinafine: a case report. Cutan Ocul Toxicol 2013 Feb 25. [Epub ahead of print]

Erdem, Ü. Yıldırım, C. Aliağaoğlu, H. Turan, A.K. Uzunlar. Lentigo malina ve komşuluğudaki pigmente lezyonlar. Türkderm 2013; 47: 63-5.

Turan, H. Albayrak, Z. Gürlevik, O. Küçükçakır, M. Oktay. What is your diagnosis? Türkderm 2013; 47: 72-3.

Aliağaoğlu, H. Turan, E. Uslu, H. Albayrak, S. Yazici, E. Kaya. Iododerma following topical povidon-iodine application. Cutan Ocul Toxicol 2013;32(4):339-40.

Yavuzcan, M. Çağlar, H.Turan, A. Tekin, G. Yavuzcan, S. Topuz, S. Dilbaz, Y. Üstün ,C. Aliağaoğlu, S. Kumru. The Treatment of Giant Periurethral Condyloma in Pregnancy Using an Ultrasonic Thermal Scalpel: A Case Report and New Single Session Treatment Option. Case Rep Obstet Gynecol. 2015;2015:170978.

Solak, M. Karkucak, H. Turan, G. Ocakoğlu, Ş.Ö. Sağ, E. Uslu, T. Yakut, T. Erdem. Glutathione S-Transferase M1 and T1 Gene Polymorphisms in Patients with Chronic Plaque-Type Psoriasis: A Case-Control Study. Med Princ Pract. 2015 Nov 4.

Uslu, H. Beşir, H. Turan, H. Bozkaya, H. Erdem. Two different treatment options for intramuscular plantar hemangioma: surgery versus percutaneous sclerotherapy. J Foot Ankle Surg 2014;53(6):759-62.

Karkucak, B. Solak, H.Turan, E. Uslu, T. Yakut, C. Aliagaoglu, T. Erdem. MBL2 Gene Polymorphism and Risk of Vitiligo in Turkish Patients. International Journal of Human Genetics 2015;15(3):93-96.

Kaya E, Surmen MG, Yaykasli KO, Karahan S, Oktay M, Turan H, Colakoglu S, Erdem H. Dermal absorption and toxicity of alpha amanitin in mice. Cutan Ocul Toxicol 2014;33(2):154-60.

2. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler:

S.K. Karadogan, H. Saricaoglu, E. Dolar, K. Dilek, H. Turan, S. Tunali. Behçet’s disease with superior and inferior vena caval occlusion. XI. International Conference on Behçet’s Disease, 19pp., 27–31 October 2004, Antalya, Turkey.

E.B. Baskan, H. Turan, S.B. Adim, S. Toker, N. Bolca, S. Tunali, H. Saricaoglu. Miliary osteoma of the face: a case report and review of literature. 15th Congress of the European Academy of Dermatology and Venereology, 152pp.,4–8 October 2006, Rhodes, Greece.

G.A. Ayar, H. Saricaoglu, S.C. Toker, M. Cetinkaya, H. Turan, S. Tunali. Oral acitretin treatment in collodion baby: case report. 16th Congress of the European Academy of Dermatology and Venereology,165pp., 16–20 May 2007, Vienna, Austria.

E.B. Baskan, H. Turan, S. Tunali, S.C. Toker, H. Saricaoglu. Results of oral cyclosporine therapy for severe and refractory vulvar lichen sclerosus: report of five cases. 16th Congress of the European Academy of Dermatology and Venereology, 170pp., 16–20 May 2007, Vienna, Austria.

 1. Turan, H. Saricaoglu, E.B. Baskan, H. Turan, S.B. Adim. A retrospective case series of patients with basal cell carcinoma treated with Imiquimod alone or in combination with Interferon. 5th EADV Spring Symposium, 58pp.,22–25 May 2008, İstanbul, Turkey.
 2. Erdem, H. Turan, M. Oktay, A.K. Uzunlar, Y. Aydın, D. Ozcelik, C Aliagaoglu, U. Yıldırım, C. Sahiner, F. Basar. Report of three lupus vulgaris cases. Virchows Archiv The European Journal of Pathology, 329pp., 8-12 Sep 2012, Prague, Cezch Republic.
 3. Erdem, N. Buyukbabani, H. Turan. Hypopigmented mycosis fungoides with unusual vitiligo like presentation in child. Virchows Archiv The European Journal of Pathology, 318pp., 8-12 Sep 2012, Prague, Cezch Republic.

H.I. Onder, H. Turan, A.C. Kilic, M. Kaya, M. Tunc. Premacular hemorrhage due to isotretinoin use. 16th Afro asian Congress of Ophthalmology, 129pp.,13-16 June 2012, İstanbul, Turkey.

 1. Bulur, H. Turan, Y. Aslantaş, Z. Gürlevik, M. Ozşahin, H. Ankaralı, I. Ekinözü, S.O. Cağlar, H. Ozhan. Heart rate recovery index in patients with psoriasis. The Heart Surgery Forum, 27pp., 1-4 March 2012, Antalya, Turkey.
 2. Çıkman, B.V. Boz, H. Demirin, H. Turan, A. Sarıtaş, Z.G. Çakır. Herediter anjioödem. Uluslararası Acil Tıp Sempozyumu, 124pp., 13-15 Nisan 2012, Bakü, Azerbaycan.

3. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

E.B. Başkan, H. Turan, Ş. Tunalı, Ş.B. Adım. A case of paraneoplastic pemphigus associated with pancreatic carcinoma. Türkiye Klinikleri Dermatoloji Dergisi 2008;18:44–7.

 1. Turan, S. Vatansever, Ö. Özdemir, Y. Canıtez, H. Sarıcaoğlu. Çocuklarda Stevens Johnson sendromu ve toksik epidermal nekroliz. Güncel Pediatri 2008;6:104-10.
 2. Turan, A. Turan. Akut infantil hemorajik ödem. Güncel Pediatri 2011; 9:50-52.
 3. Turan, M. Okur, E. Acer, Z. Gürlevik, M.E. Yanik. Bir çocuk olgu nedeniyle herediter anjioödem. Gaziantep Tıp Dergisi 2011;17: 92-4.
 4. Turan, M. Okur, Z. Gürlevik, E. Acer. Ailesel liken planus: olgu sunumu. Gaziantep Tıp Dergisi 2011;17: 111-3.
 5. Sarıcı, H. Turan. Nadir görülen bir kulak lezyonu: Kondrodermatitis nodülaris kronika helisis. Ortadoğu Tıp Dergisi 2011;3:259-261.
 6. Turan, H.F. Besir, R. Büyükkaya, M. Yasar, S. Dogan. Abdominal pain due to hereditary angioedema: Case report. Turkiye Klinikleri J Dermatol 2012;22:104-6.
 7. Turan, O. Kucukcakır, Z. Gurlevik, E. Acer, E. Uslu, M.A. Kayıkcı. Treatment for angiokeratoma of scrotum with the Nd:YAG laser. Turkiye Klinikleri J Urology 2012;3:46-8.
 8. Turan, H. Sarıcaoğlu, S. Toker, Ü. Yalcınkaya. A case of lineer scleroderma following blaschko’s lines. Düzce Tıp Dergisi 2012;14:57-9.
 9. Kutlucan, S.A. Köse, A. Karataş, L.Y. Aydın, H. Coşkun, M. Erkan, S. Kır, H. Turan. Leopard syndrome presented with hemolytic anemia, total genital prolapse and ovarian agenesis. Düzce Tıp Dergisi 2012;14:63-5.
 10. Turan, H. Sarıcaoğlu, H. Turan, S.Ç. Toker, Z. Yazıcı, Ş. Tunalı. Bir segmental lentijinöz olgusu: A case report. Abant Med J 2012;1:174-6.
 11. Turan, R. Büyükkaya, E. Uslu, M.A. Kayıkçı. Penisin nonveneryal sklerozan lenfanjiti. Turkiye Klinikleri J Dermatol 2012;22:97-9.
 12. Erdem, H. Turan, C. Aliağaoğlu, N. Kadıoğlu, G.Y. Sezen, A. İskender. Atypical fibroxanthoma in a woman and literature review. Journal of Cranio-Maxillary Diseases 2012:2; 126-30.

M.E. Yanık, C. Aliağaoğlu, H. Turan, Z. Gürlevik, H. Albayrak, İ. Gönen. Son 10 yılda kliniğimizde takip edilen liken planus vakalarının retrospektif değerlendirilmesi. Tıp Araştırmaları Dergisi 2012:10: 6-11.

 1. Turan, A. Kutlucan, A. Sarıtaş, M.E. Yanık, F. Çeçen. Larenks ödemi ile seyreden bir herediter anjiyoödem olgusu. Tr J Emerg Med 2012;12:45-7.
 2. Turan, A. Turan, G. Çoban, İ. Gönen. Şeyletiella dermatiti: bir olgu sunumu. Klimik Dergisi (kabul edildi).
 3. Bulur, H. Turan, Y. Aslantaş, Z. Gürlevik, M. Ozşahin, H. Ankaralı, I. Ekinözü, S.O. Cağlar, H. Ozhan. Heart rate recovery index in patients with psoriasis. Turk Kardiyol Dern Ars 2012;40:400-4.
 4. Turan, E. Uslu, E. Gün. Diz altı beker nevüs: Nadir bir prezentasyon. Abant Med J (kabul edildi).
 5. Turan, E. Uslu, F. Basar, H. Erdem. Skrotal kaposi sarkomu: Bir olgu sunumu. Abant Med J (kabul edildi).
 6. Turan, F.H. Beşir, E. Uslu, F. Başar, E. Gün, Y. Geçer. Anhidrozisli konjenital ağrıya duyarsızlık sendromu: Bir olgu sunumu. The Turkish Journal of Dermatology (kabul edildi).
 7. Turan, E. Acer, C. Aliağaoğlu, E. Uslu, H. Albayrak, M. Özşahin. Psoriasisli hastaların klinik ve sosyodemografik özelliklerinin değerlendirilmesi. The Turkish Journal of Dermatology (kabul edildi).
 8. Turan, E.B. Başkan, H. Turan, Ş.B. Adım, H. Sarıcaoğlu. Topikal kalsipotriol- tretinoin kombinasyonu ile tedavi edilen bir konfluent ve retiküler papillomatoz olgusu. The Turkish Journal of Dermatology (kabul edildi).

E.B. Başkan, A. Turan, H. Turan, Ş.B. Adım, H. Sarıcaoğlu. Lupus miliaris disseminatus faciei: Bir olgu sunumu. The Turkish Journal of Dermatology (kabul edildi).

 1. Turan, Z. Arslanyılmaz, S. Bulur, E. Acer, E. Uslu, H. Albayrak, Y. Aslantaş, R. Memişoğulları. Psoriazisli hastalarda serum asimetrik dimetilarjinin (ADMA) ve yüksek sensitif C- reaktif protein (hsCRP) seviyeleri. Düzce Tıp Dergisi (kabul edildi).
 2. Turan, E. Acer, H. Albayrak, E. Uslu, N. Ayaz, F. Başar, C. Aliağaoğlu. Prurigo pigmentoza: Bir olgu sunumu. The Turkish Journal of Dermatology (kabul edildi).
 3. Turan, E. Uslu, E. Acer, E. Gün, F. Başar. Piebaldizm: Ailesel bir olgu sunumu. Turkiye Klinikleri J Dermatol (kabul edildi).

4. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

S.K. Karadoğan, H. Turan, Ş. Tunalı. Pankreas karsinomuna eşlik eden bir paraneoplastik pemfigus vakası. XX. Ulusal Dermatoloji Kongresi, 62pp., 7–12 Eylül 2004, Çeşme.

 1. Aydoğan, Ş. Tunalı, Ş.B. Adım, S.K. Karadoğan, H. Turan. İzole deri tutulumlu erişkin Langerhans hücreli histiyositozis olgusu. XX. Ulusal Dermatoloji Kongresi, 72pp., 7–12 Eylül 2004, Çeşme.
 2. Turan, H. Sarıcaoğlu, S. Toker, Ş. Tunalı. Poliüretan klozet kapağına karşı allerjik kontakt dermatit. XXI. Ulusal Dermatoloji Kongresi, 164pp., 5–10 Eylül 2005, Belek.
 3. Turan, Ş. Tunalı, E.B. Başkan. Subkorneal püstüler dermatozda asitretin tedavisi: bir olgu sunumu. III. Ege Dermatoloji Günleri, 52 pp., 02–06 Mayıs 2007, Girne.
 4. Turan, H. Sarıcaoğlu, S.Ç. Toker, Ü. Yalçınkaya. Blaschko çizgilerini takip eden lineer skleroderma olgusu. III. Ege Dermatoloji Günleri, 41pp., 02–06 Mayıs 2007, Girne.
 5. Turan, E.B. Başkan, Ş. Tunalı, S. Yazici, H. Sarıcaoğlu. Jeneralize liken planuslu olgularda metotreksat kullanımının klinik sonuçları. XVIII. Prof.Dr. Lütfü Tat Simpozyumu, 202pp., 6–10 Kasım 2007, Ankara.
 6. Turan, E.B. Başkan, Ş.B. Adım, H. Sarıcaoğlu. Diz altı amputasyon güdüğünde akroanjiodermatit: bir olgu sunumu ve literatürün gözden geçirilmesi. XVIII. Prof.Dr. Lütfü Tat Simpozyumu, 178pp., 6–10 Kasım 2007, Ankara.
 7. Aydoğan, H. Sarıcaoğlu, H. Turan. Pityriazis likenoides tedavisinde dar bant UVB fototerapisi. XVIII. Prof.Dr. Lütfü Tat Simpozyumu, 140pp., 6–10 Kasım 2007, Ankara. (Sözel bildiri)

H.Z.Y. Öztürk, H. Turan, H. Sarıcaoğlu, H. Sağlam. Organik asidürili bir olguda akrodermatitis enteropatika benzeri lezyonlar (akrodermatitis asidemisi: olgu sunumu). III. Ulusal Pediatrik Dermatoloji Günleri, 137pp., 4–8 Haziran 2008, Trabzon.

 1. Turan, S. Vatansever, Ö. Özdemir, Y. Canıtez, H. Sarıcaoğlu. Çocuk hastalarda Stevens Johnson sendromu ve toksik epidermal nekroliz: retrospektif çalışma. III. Ulusal Pediatrik Dermatoloji Günleri, 128pp., 4–8 Haziran 2008, Trabzon. (Sözel bildiri)

E.B. Başkan, H. Turan, İ. Ercan, S. Yazici, G. Özkaya, H. Sarıcaoğlu. Pityriazis rosea etyolojisinde çevresel faktörlerin rolü. XXII. Ulusal Dermatoloji Kongresi, 179pp., 14–18 Ekim 2008, Konya.

 1. Turan, H. Sarıcaoğlu, E.B. Başkan, H. Turan, K. Aydoğan. Hafif ve orta şiddetli akne vulgariste topikal sodyum sulfasetamidin etkisi: açık, randomize, paralel gruplu çalışma. XXII. Ulusal Dermatoloji Kongresi, 182pp., 14–18 Ekim 2008, Konya.
 2. Turan, K. Aydoğan, Ş.B. Adım, Z. Başar, H. Turan, H. Sarıcaoğlu. Bir olgu nedeniyle skleromiksödem. XXII. Ulusal Dermatoloji Kongresi, 245pp., 14–18 Ekim 2008, Konya.
 3. Aydoğan, S. Yazici, H. Turan, H. Sarıcaoğlu. Acı kavun (Ecballium elaterium)’a bağlı uvula ödemi: iki olgu sunumu. XXII. Ulusal Dermatoloji Kongresi, 216pp., 14–18 Ekim 2008, Konya.
 4. Turan, E.B. Başkan, E. Ercan, G. Özkaya, S. Yazici, H. Sarıcaoğlu. Liken planus olgularında demografik özellikler; çevresel faktörlerin hastalıkla ilişkisinin incelenmesi. XXII. Ulusal Dermatoloji Kongresi, 335pp., 14–18 Ekim 2008, Konya.
 5. Turan, E.B. Başkan, M. Karkucak, T. Yakut, Ş. Tunalı, H. Sarıcaoğlu. Eritema multiforme, Stevens Johnson sendromu ve Stevens Johnson sendromu/Toksik Epidermal Nekroliz Overlap sendromda Toll like reseptör–9 gen polimorfizmi. XXII. Ulusal Dermatoloji Kongresi, 131pp., 14–18 Ekim 2008, Konya. (Sözel bildiri)
 6. Turan, M. Okur, E. Acer, Z. Gürlevik. Bir çocuk olgu nedeniyle herediter anjioödem. 5. Ulusal Pediatrik Dermatoloji Günleri, 196pp., 13-16 Nisan 2011, Kuşadası.
 7. Turan, A. Turan. Akut İnfantil Hemorajik Ödem: Bir olgu sunumu. 5. Ulusal Pediatrik Dermatoloji Günleri, 195pp., 13-16 Nisan 2011, Kuşadası.
 8. Turan, M. Karkucak, T. Yakut, M. Ozşahin, Z. Gürlevik, M.E. Yanik, T. Ucgun, C. Aliağaoğlu. MBL-2 codon 54 polimorfizmi ile psoriazis patogenezi arasında bir ilişki var mıdır? XX. Prof.Dr. A. Lütfü Tat Sempozyumu, 36pp., 16-20 Kasım 2011, Ankara. (Sözel bildiri)
 9. Ozşahin, S. Ataoğlu, H. Turan. Tek Taraflı RS3PE’li Geç Başlangıçlı Romatoid Artrit Olgusu. Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Dergisi, 310pp., 11-15 Mayıs 2011, Antalya.
 10. Kücükçakır, C. Aliağaoğlu, H. Turan, M.E. Yanık, Z. Gürlevik, E. Acer. 1999-2000 yılları arasında kliniğimizde takip edilen herpes zoster vakalarının retrospektif değerlendirilmesi. XX. Prof.Dr. A. Lütfü Tat Sempozyumu, 59pp., 16-20 Kasım 2011, Ankara.
 11. Turan, M. Sarici, A. Turan. Yaşlı bir hastada düğün çiçeğine bağlı gelişen irritan fitokontakt dermatit. XX. Prof.Dr. A. Lütfü Tat Sempozyumu, 98pp., 16-20 Kasım 2011, Ankara.
 12. Turan, M. Okur, Z. Gürlevik, E. Acer. Ailesel liken planus: olgu sunumu. XX. Prof.Dr. A. Lütfü Tat Sempozyumu, 98pp., 16-20 Kasım 2011, Ankara.
 13. Turan, O. Küçükçakır, Z. Gürlevik, E. Acer. Fordyce anjiokeratom: Nd-YAG lazer ile tedavi. XX. Prof.Dr. A. Lütfü Tat Sempozyumu, 99pp., 16-20 Kasım 2011, Ankara.
 14. Turan, A. Kutlucan, A. Sarıtaş, M.E. Yanik, F. Çeçen. Larenks ödemi ile seyreden bir herediter anjioödem olgusu. XX. Prof.Dr. A. Lütfü Tat Sempozyumu, 99pp., 16-20 Kasım 2011, Ankara.

H. Turan, Z. Gürlevik, M.E. Yanik, Ö.A. Balbay, C. Aliağaoğlu. Yaşlı bir hastada izoniazide bağlı likenoid ilaç reaksiyonu. XX. Prof.Dr. A. Lütfü Tat Sempozyumu, 99pp., 16-20 Kasım 2011, Ankara.

Doktora soru sorun

  Doktorun sağlık yazıları

  Eklenecek

  Doktorun bilgilendirici sağlık videoları

  Hakkındaki Videoyu Oynat video kapağı 4
  Hakkındaki Videoyu Oynat video kapağı 5
  Hakkındaki Videoyu Oynat video kapağı 6
  Hakkındaki Videoyu Oynat video kapağı 7
  tr_TRTürkçe