biyokimya
Biokimya Labaratuvarı

Biyokimya laboratuvarı, sağlık kuruluşlarında genel sağlık durumlarının analiz edilmesi, tanı – teşhis ve tedavi süreçlerinin yürütülmesi konusunda hizmet veren bir birimdir. Hastalıkların incelenmesi konusunda biyokimya laboratuvarının etkin bir yer olduğunu söylemek mümkündür.

eswl böbrek taşı
ESWL Böbrek Taşı

Böbrek taşı hastalığında kullanılan bir sağlık teknolojisi olarak bilinen ESWL, böbrek taşının ses dalgaları ile kırılması işlemidir. Hastalara bu tedavi dahilinde girişimsel bir işlem yapılmaz. Vücut dışından sağlanan ses dalgaları ile birlikte böbrek taşlarının kırılarak parçalara ayrılması sağlanır. Böbrek taşlarının oldukça küçük bir boyuta gelmesiyle birlikte, vücut bunları idrar yolu ile dışarıya atar. Anesteziye gerek olmadan yapılan ESWL işlemi, ortalama olarak 45 dakika sürmektedir. Tabii bazı durumlarda ise hastaya işlem öncesinde anestezi uygulanabilir.

fizik tedavi ve rehabilitasyon
Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon

Kas-iskelet, sinir veya kalp damar sistemlerindeki fiziksel ve fonksiyonel bozuklukların tanı ile tedavisinde kullanılan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, aynı zamanda bir uzmanlık alanıdır. Bu alanda, fiziksel yöntem ve teknikler kullanılarak hastalıkların tedavi edilmesi sağlanır. Ayrıca bu kapsamdaki fiziksel tedavi yöntemlerini uygulamak, insan vücudunda herhangi bir lezyon veya yara oluşturmaz. Buradaki amaç, hastanın muzdarip olduğu ağrıları en az seviyeye indirmek, fonksiyonel kapasiteyi artırmak, hastaya günlük yaşam aktivitelerini tekrardan kazandırmak, organların işlevlerini daha sağlıklı hale getirmek ve kişinin bağımsız bir birey olarak toplum içerisinde yer almasını sağlamaktır.

Kulak Burun Boğaz
Kulak Burun Boğaz

İşitme, denge, koku ve tat alma gibi duyu organlarının işleyişindeki bozukluklar, kulak – burun – boğaz bölümünde incelenir. Bu bölüm aynı zamanda sesi, konuşma, solunum ve yutma gibi durumların fonksiyonel sorunlarını da inceler. Yüz ve boyun kısmındaki kazalar, şekil bozuklukları ve tümörler vesilesiyle oluşan şekil bozukluklarının tedavisi için de KBB bölümüne gidilebilir. Rinit (nezle), tonsilit (bademcik enfeksiyonu), orta kulak iltihabı, farenjit, kulak çınlaması ve işitme gibi sorunlar, bu bölümün kapsamındaki en yaygın hastalıklar olarak bilinir.

radyoloji
Radyoloji

Radyoloji, ses dalgaları ve X ışınları ile görüntüleme teknolojisini kullanarak hastalıkların tanı ve teşhisine yardımcı bir sağlık birimidir. Bu kapsamdaki tedavi süreçlerinde ise görüntüleme teknikleri dahilinde invaziv prosedürleri içeren geniş kapsamlı uygulamalar kullanılır. Hastaları etkileyen tıbbi kararların önemli bir bileşeni olan radyoloji, aynı zamanda diğer tüm sağlık branşlarına da destek olmaktadır. Radyolojiyi iki ana bölüme ayırabiliriz.

Üroloji
Üroloji

Üroloji, erkekler ve kadınları kapsayan, yaş fark etmeksizin idrar yollarını inceleyen tıbbi bir bölümdür. Bu bölümde ayrıca erkeklerin üreme sistemleri de incelenebilir. Üroloji bölümü bir cerrahi uzmanlıktır ve iç hastalıkları, pediatri, jinekoloji ile onkoloji bölümleriyle birlikte sağlık hizmeti sağlar.