ameliyathane ve doğum
Ameliyathane Ve Doğum

Ameliyathane hastanelerin en önemli alanları arasında yer almaktadır. Burada, hastalar için önemli tedavi işlemleri uygulanır. Aynı zamanda doğum işlemleri de yine ameliyathanelerde veya doğumhanelerde gerçekleşmektedir Doğum işlemi, iki türde sağlanmaktadır. Bunlardan biri normal doğum ve diğeri de sezaryen doğumdur.

beyin ve sinir cerrahisi (Nöroşirürji)
Beyin Ve Sinir Cerrahisi (Nöroşirürji)

Nöroşirürji, halk arasında beyin ve sinir cerrahisi olarak bilinir. Bu bilim dalının ilgilendiği alanlar da yine beyin ve sinir hastalıklarıdır. Beyin ve omurilik dokusunda yer alan, bu dokulara baskı yapan tümörlerin tedavisinde bu konunun uzmanları görev alır. Nöroşirürji uzmanları aynı zamanda bel ve boyun fıtıkları, kafa, omurilik travmaları, beyin damarı tıkanıklıkları, anevrizma ve beyin kanaması gibi hastalıkların da takip ve tedavisini sağlar.

biyokimya
Biokimya Labaratuvarı

Biyokimya laboratuvarı, sağlık kuruluşlarında genel sağlık durumlarının analiz edilmesi, tanı – teşhis ve tedavi süreçlerinin yürütülmesi konusunda hizmet veren bir birimdir. Hastalıkların incelenmesi konusunda biyokimya laboratuvarının etkin bir yer olduğunu söylemek mümkündür.

Çocuk Ergen Psikiyatrisi
Çocuk Ergen Psikiyatrisi

Çocuk Psikiyatristine Ne Zaman Başvurulur?
Çocuk psikiyatristine sadece sorun olduğunda değil, genel danışmanlık amacıyla da başvurulabilir. Bebeklik döneminde uyku ve beslenme sorunları, davranışsal zorluklar gibi durumlarda da destek alınabilir.

Çocuk Psikiyatrisi Hangi Yaş Aralığını Kapsar?
0-18 yaş arası çocuk ve gençler, bu alanda hizmet alabilir. 18 yaşını geçen hastalar ise 21 yaşına kadar takip edilebilir.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları

Bebek, ergen ve çocuk hastalıkları ile ilgilenen bölüme pediatri adı verilir. Yeni doğan bebeklerden başlayarak, ergenlik dönemindeki kişilere kadar tüm yaş kategorilerinin hastalığa dair tanı, takip ve tedavi süreçleri bu bölümde gerçekleştirilir. Bebeklerin, çocukların ve ergenlerin sahip olduğu pediatrik hastalıklar, Pediatri Uzmanları yani Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanları tarafından muayene edilir.

Endoskopi Gastroskopi Kolonoskopi
Endoskopi Gastroskopi Kolonoskopi

Temelde, bu yöntemler, endoskopun uygulandığı bölgeler ve organlar arasındaki farklara dayanır. Gastroskopi üst gastrointestinal sistemle ilgiliyken, kolonoskopi alt gastrointestinal sistem ve kolonu hedefler. Endoskopi ise genel bir terim olup, vücut içindeki farklı organları incelemek için bir dizi endoskopik prosedürü içerir.

eswl böbrek taşı
ESWL Böbrek Taşı

Böbrek taşı hastalığında kullanılan bir sağlık teknolojisi olarak bilinen ESWL, böbrek taşının ses dalgaları ile kırılması işlemidir. Hastalara bu tedavi dahilinde girişimsel bir işlem yapılmaz. Vücut dışından sağlanan ses dalgaları ile birlikte böbrek taşlarının kırılarak parçalara ayrılması sağlanır. Böbrek taşlarının oldukça küçük bir boyuta gelmesiyle birlikte, vücut bunları idrar yolu ile dışarıya atar. Anesteziye gerek olmadan yapılan ESWL işlemi, ortalama olarak 45 dakika sürmektedir. Tabii bazı durumlarda ise hastaya işlem öncesinde anestezi uygulanabilir.