fizik tedavi ve rehabilitasyon
Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon

Kas-iskelet, sinir veya kalp damar sistemlerindeki fiziksel ve fonksiyonel bozuklukların tanı ile tedavisinde kullanılan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, aynı zamanda bir uzmanlık alanıdır. Bu alanda, fiziksel yöntem ve teknikler kullanılarak hastalıkların tedavi edilmesi sağlanır. Ayrıca bu kapsamdaki fiziksel tedavi yöntemlerini uygulamak, insan vücudunda herhangi bir lezyon veya yara oluşturmaz. Buradaki amaç, hastanın muzdarip olduğu ağrıları en az seviyeye indirmek, fonksiyonel kapasiteyi artırmak, hastaya günlük yaşam aktivitelerini tekrardan kazandırmak, organların işlevlerini daha sağlıklı hale getirmek ve kişinin bağımsız bir birey olarak toplum içerisinde yer almasını sağlamaktır.