ameliyathane ve doğum
Ameliyathane Ve Doğum

Ameliyathane hastanelerin en önemli alanları arasında yer almaktadır. Burada, hastalar için önemli tedavi işlemleri uygulanır. Aynı zamanda doğum işlemleri de yine ameliyathanelerde veya doğumhanelerde gerçekleşmektedir Doğum işlemi, iki türde sağlanmaktadır. Bunlardan biri normal doğum ve diğeri de sezaryen doğumdur.